Automatyzacja Marketingu
🎙️

Automatyzacja Marketingu

W kolejnym Shorcie pomówimy o Automatyzacji Marketingu. Pierwsze 30 minut to rozmowa z Adamem, potem przenosimy się na Clubhouse na sesję QA.